Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IX (44-46)Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; корок та вироби з нього; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби
Група 46Вироби iз соломи, трави еспарто та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби
4601Плетенi та подiбнi вироби з матерiалiв для плетiння, зiбранi або не зiбранi у смуги; матерiали для плетiння, плетенi та аналогiчнi вироби з матерiалiв для плетiння, зв'язанi у паралельнi пасма або тканi у виглядi листiв, закiнченi або незакiнченi вироби (наприклад, килимки, циновки, рогожi та ширми):

- [4601 2]килимки, циновки, рогожi та ширми з рослинних матерiалiв:
- - 4601 21з бамбука:
- - - 4601 21 10 00плетенi та подiбнi вироби з матерiалiв для плетiння
- - - 4601 21 90 00iншi
- - 4601 22з ротангу:
- - - 4601 22 10 00плетенi та подiбнi вироби з матерiалiв для плетiння
- - - 4601 22 90 00iншi
- - 4601 29iншi:
- - - 4601 29 10 00плетенi та подiбнi вироби з матерiалiв для плетiння
- - - 4601 29 90 00iншi
- [4601 9]iншi:
- - 4601 92з бамбука:
- - - 4601 92 05 00плетенi або аналогiчнi вироби з матерiалiв для плетiння, з'єднанi або не з'єднанi в смуги або стрiчки
- - - [4601 92 1]iншi:
- - - - 4601 92 10 00з плетених або аналогiчних виробiв з матерiалiв для плетiння
- - - - 4601 92 90 00iншi
- - 4601 93з ротангу:
- - - 4601 93 05 00плетенi або аналогiчнi вироби з матерiалiв для плетiння, з'єднанi або не з'єднанi в смуги або стрiчки
- - - [4601 93 1]iншi:
- - - - 4601 93 10 00з плетених або аналогiчних виробiв з матерiалiв для плетiння
- - - - 4601 93 90 00iншi
- - 4601 94з iнших рослинних матерiалiв:
- - - 4601 94 05 00плетенi або аналогiчнi вироби з матерiалiв для плетiння, з'єднанi або не з'єднанi в смуги або стрiчки
- - - [4601 94 1]iншi:
- - - - 4601 94 10 00з плетених або аналогiчних виробiв з матерiалiв для плетiння
- - - - 4601 94 90 00iншi
- - 4601 99iншi:
- - - 4601 99 05 00плетенi або аналогiчнi вироби з матерiалiв для плетiння, з'єднанi або не з'єднанi в смуги або стрiчки
- - - [4601 99 1]iншi:
- - - - 4601 99 10 00з плетених або аналогiчних виробiв з матерiалiв для плетiння
- - - - 4601 99 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.