Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IX (44-46)Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; корок та вироби з нього; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби
Група 46Вироби iз соломи, трави еспарто та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби
4602Кошиковi, плетенi та iншi вироби, виготовленi безпосередньо за формою з матерiалiв для плетiння або виробiв товарної позицiї 4601; вироби з люфи:

- [4602 1]з рослинних матерiалiв:
- - 4602 11 00 00з бамбука
- - 4602 12 00 00з ротангу
- - 4602 19iншi:
- - - 4602 19 10 00солом'янi оболонки для пляшок, бутлiв, сулiй, фляг
- - - 4602 19 90 00iншi
- 4602 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.