Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 37Фотографiчнi або кiнематографiчнi товари
3702Фотоплiвка в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону або текстилю; плiвка для моментальної фотографiї у рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована:
-[37024]плiвка iнша, неперфорована, завширшки бiльш як 105 мм:

- - 3702 41 00 00завширшки бiльш як 610 мм i завдовжки бiльш як 200 м, для кольорової фотографiї (полiхромна)
- - 3702 42 00 00завширшки бiльш як 610 мм i завдовжки бiльш як 200 м, крiм плiвки для кольорової фотографiї
- - 3702 43 00 00завширшки бiльш як 610 мм i завдовжки не бiльш як 200 м
- - 3702 44 00завширшки бiльш як 105 мм, але не бiльш як 610 мм:
- - - 3702 44 00 10завдовжки не бiльш як 200 м
- - - [3702 44 00 9]завдовжки бiльш як 200 м:
- - - - 3702 44 00 91для моментальної фотографiї
- - - - 3702 44 00 99iнша

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.