Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 37Фотографiчнi або кiнематографiчнi товари

3701Фотопластинки та фотоплiвка, плоскi, сенсибiлiзованi, неекспонованi, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону або текстилю; плiвка плоска для моментальної фотографiї, сенсибiлiзована, неекспонована, в упаковках або без них:
3702Фотоплiвка в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону або текстилю; плiвка для моментальної фотографiї у рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована:
3703Фотопапiр, картон i текстиль, сенсибiлiзованi, неекспонованi:
3704 00Фотопластинки, плiвка, папiр, картон i текстиль, експонованi, але не проявленi:
3705 00Фотопластинки та фотоплiвка, експонованi та проявленi, крiм кiноплiвки:
3706Кiноплiвка, експонована та проявлена, iз звуковою дорiжкою або без звукової дорiжки, або яка складається лише iз звукової дорiжки:
3707Фотохiмiкати (крiм лакiв, клеїв, клеїльних препаратiв (адгезивiв) тощо); продукти незмiшанi, дозованi для застосування у фотографiї або розфасованi для роздрiбної торгiвлi i готовi до використання:


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.