Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 37Фотографiчнi або кiнематографiчнi товари
3702Фотоплiвка в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону або текстилю; плiвка для моментальної фотографiї у рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована:

- 3702 10 00 00рентгенiвська
- [3702 3]плiвка iнша, неперфорована, завширшки не бiльш як 105 мм:
- - 3702 31для кольорової фотографiї (полiхромна):
- - - 3702 31 91 00кольорова негативна плiвка: -завширшки 75 мм або бiльше, але не бiльш як 105 мм та -завдовжки 100 м або бiльше для виробництва касет для миттєвої фотографiї
- - - 3702 31 97 00iнша
- - 3702 32iнша, з емульсiєю з галогенними сполуками срiбла:
- - - [3702 32 1]завширшки не бiльш як 35 мм:
- - - - 3702 32 10 00мiкроплiвка; плiвка для художньої фотографiї
- - - - 3702 32 20 00iнша
- - - 3702 32 85 00завширшки бiльш як 35 мм
- - 3702 39 00 00iнша
- [3702 4]плiвка iнша, неперфорована, завширшки бiльш як 105 мм:
- - 3702 41 00 00завширшки бiльш як 610 мм i завдовжки бiльш як 200 м, для кольорової фотографiї (полiхромна)
- - 3702 42 00 00завширшки бiльш як 610 мм i завдовжки бiльш як 200 м, крiм плiвки для кольорової фотографiї
- - 3702 43 00 00завширшки бiльш як 610 мм i завдовжки не бiльш як 200 м
- - 3702 44 00завширшки бiльш як 105 мм, але не бiльш як 610 мм:
- - - 3702 44 00 10завдовжки не бiльш як 200 м
- - - [3702 44 00 9]завдовжки бiльш як 200 м:
- - - - 3702 44 00 91для моментальної фотографiї
- - - - 3702 44 00 99iнша
- [3702 5]iнша плiвка для кольорової фотографiї (полiхромна):
- - 3702 52 00 00завширшки не бiльш як 16 мм
- - 3702 53 00 00завширшки бiльш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм i завдовжки не бiльш як 30 м, призначена для дiапозитивiв
- - 3702 54 00 00завширшки бiльш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм i завдовжки не бiльш як 30 м, крiм плiвки для дiапозитивiв
- - 3702 55 00 00завширшки бiльш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм i завдовжки бiльш як 30 м
- - 3702 56 00 00завширшки бiльш як 35 мм
- [3702 9]iнша:
- - 3702 96завширшки не бiльш як 35 мм i завдовжки не бiльш як 30 м:
- - - 3702 96 10 00мiкроплiвка, плiвка для художньої фотографiї
- - - 3702 96 90 00iнша
- - 3702 97завширшки не бiльш як 35 мм i завдовжки бiльш як 30 м:
- - - 3702 97 10 00мiкроплiвка, плiвка для художньої фотографiї
- - - 3702 97 90 00iнша
- - 3702 98 00 00завширшки бiльш як 35 мм

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.