Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 31Добрива

3101 00 00 00Добрива тваринного або рослинного походження, у сумiшi або нi, пiдданi хiмiчнiй обробцi або нi; добрива, одержанi у результатi змiшування або хiмiчної обробки речовин тваринного або рослинного походження
3102Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi:
3103Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, фосфорнi:
3104Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, калiйнi:
3105Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю; iншi добрива; товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг:


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.