Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 31Добрива
3105Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю; iншi добрива; товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг:

- 3105 10 00 00товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг
- 3105 20добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю:
- - 3105 20 10 00iз вмiстом азоту бiльш як 10 мас.% у перерахунку на сухий безводний продукт
- - 3105 20 90 00iншi
- 3105 30 00 00гiдроортофосфат дiамонiю (фосфатдiамонiй)
- 3105 40 00 00дигiдроортофосфат амонiю (фосфат моноамонiй) та його сумiшi з гiдроортофосфатом дiамонiю (фосфатдiамонiй)
- [3105 5]добрива мiнеральнi або хiмiчнi iншi iз вмiстом двох поживних елементiв: азоту i фосфору:
- - 3105 51 00 00iз вмiстом нiтратiв та фосфатiв
- - 3105 59 00 00iншi
- 3105 60 00 00добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох поживних елементiв: фосфору та калiю
- 3105 90iншi:
- - 3105 90 20 00iз вмiстом азоту бiльш як 10 % у перерахунку на сухий безводний продукт
- - 3105 90 80iншi:
- - - 3105 90 80 10природний нiтрат калiю-натрiю, що складається з природної сумiшi нiтрату натрiю та нiтрату калiю (частка калiю може досягати 44 %) iз загальним вмiстом азоту не бiльш як 16,3 % у перерахунку на сухий безводний продукт
- - - 3105 90 80 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.