Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29L]ГЛIКОЗИДИ ТА АЛКАЛОЇДИ, ПРИРОДНI АБО СИНТЕЗОВАНI, ТА ЇХ СОЛI, ПРОСТI I СКЛАДНI ЕФIРИ ТА IНШI ПОХIДНI

- 2938Глiкозиди, природнi або одержанi в результатi синтезу, та їх солi, простi i складнi ефiри та iншi похiднi:
- 2939Алкалоїди, природнi або синтезованi, та їх солi, простi i складнi ефiри та iншi похiднi:

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.