Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних iз нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29L]ГЛIКОЗИДИ ТА АЛКАЛОЇДИ, ПРИРОДНI АБО СИНТЕЗОВАНI, ТА ЇХ СОЛI, ПРОСТI I СКЛАДНI ЕФIРИ ТА IНШI ПОХIДНI
-2939Алкалоїди, природнi або синтезованi, та їх солi, простi i складнi ефiри та iншi похiднi:

- - [2939 1]алкалоїди опiю та їх похiднi; солi цих сполук:
- - - 2939 11 00 00концентрати макової соломки; бупренорфiн (INN), кодеїн, дигiдрокодеїн (INN), етилморфiн, еторфiн (INN), героїн, гiдрокодон (INN), гiдроморфон (INN), морфiн, нiкоморфiн (INN), оксикодон (INN), оксиморфон (INN), фолкодин (INN), тебакон (INN) i тебаїн; солi цих сполук
- - - 2939 19 00 00iншi
- - 2939 20 00 00алкалоїди, видiленi з кори хiнного дерева, та їх похiднi; солi цих сполук
- - 2939 30 00 00кофеїн та його солi
- - [2939 4]алкалоїди ефедрину та їх похiднi; солi цих сполук:
- - - 2939 41 00 00ефедрин та його солi
- - - 2939 42 00 00псевдоефедрин (INN) та його солi
- - - 2939 43 00 00катин (INN) та його солi
- - - 2939 44 00 00норефедрин та його солi
- - - 2939 45 00 00левометамфiтамiн, метамфетамiн (INN,рацемат метамфетамiна та їх солi
- - - 2939 49 00 00iншi
- - [2939 5]теофiлiн та амiнофiлiн (теофiлiнетилендiамiн) та їх похiднi; солi цих речовин:
- - - 2939 51 00 00фенетилiн (INN) та його солi
- - - 2939 59 00 00iншi
- - [2939 6]алкалоїди рiжкiв жита та їх похiднi; солi цих речовин:
- - - 2939 61 00 00ергометрин (INN) та його солi
- - - 2939 62 00 00ерготамiн (INN) та його солi
- - - 2939 63 00 00лiзергiнова кислота та її солi
- - - 2939 69 00 00iншi
- - [2939 7]iншi рослинного походження:
- - - 2939 72 00 00кокаїн, екгонiн; солi, складнi ефiри та їх iншi похiднi
- - - 2939 79iншi:
- - - - 2939 79 10 00нiкотин та його солi, ефiри та його iншi похiднi
- - - - 2939 79 90 00iншi
- - 2939 80 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.