Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники; продукти, з вмiстом та без вмiсту нiкотину, призначенi для вдихання без горiння; iншi нiкотиновмiснi продукти, призначенi для забезпечення надходження нiкотину в тiло людини
Група 16Готовi харчовi продукти з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних або комах

1601 00Ковбаси та аналогiчнi вироби з м'яса, м'ясних субпродуктiв, кровi або комах; готовi харчовi продукти, виготовленi на основi цих виробiв:
1602Iншi готовi чи консервованi продукти з м'яса, м'ясних субпродуктiв, кровi або комах:
1603 00Екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних:
1604Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших риб:
1605Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi:


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.