Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники; продукти, з вмiстом та без вмiсту нiкотину, призначенi для вдихання без горiння; iншi нiкотиновмiснi продукти, призначенi для забезпечення надходження нiкотину в тiло людини
Група 16Готовi харчовi продукти з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних або комах
1602Iншi готовi чи консервованi продукти з м'яса, м'ясних субпродуктiв, кровi або комах:

- 1602 10 00гомогенiзованi готовi продукти:
- - [1602 10 00 1]з комах:
- - - 1602 10 00 11продукти на основi товарiв пiдкатегорiй 1704 90 99 00, 1806 90 90 00, 1901 90 91 00, 1901 90 99 00 та 1904 90 80 00
- - - 1602 10 00 19iншi
- - 1602 10 00 90iншi
- 1602 20з печiнки будь-яких тварин:
- - 1602 20 10 00гусячої або качиної
- - 1602 20 90 00iншi
- [1602 3]iз свiйської птицi товарної позицiї 0105:
- - 1602 31з iндикiв:
- - - [1602 31 1]якi мiстять 57 мас.% або бiльше м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi:
- - - - 1602 31 11 00якi мiстять виключно сире м'ясо iндикiв
- - - - 1602 31 19 00iншi
- - - 1602 31 80 00iншi
- - 1602 32з курей свiйських (Gallus domesticus):
- - - [1602 32 1]якi мiстять 57 мас.% або бiльше м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi:
- - - - 1602 32 11 00сирi
- - - - 1602 32 19 00iншi
- - - 1602 32 30 00якi мiстять 25 мас.% або бiльше, але менш як 57 мас.% м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi
- - - 1602 32 90 00iншi
- - 1602 39iншi:
- - - [1602 39 2]якi мiстять 57 мас.% або бiльше м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi:
- - - - 1602 39 21 00сирi
- - - - 1602 39 29 00iншi
- - - 1602 39 85 00iншi
- [1602 4]iз свинини:
- - 1602 41окiст i його вiдруби:
- - - 1602 41 10 00свiйської свинi
- - - 1602 41 90 00iншi
- - 1602 42з лопатки та її вiдрубiв:
- - - 1602 42 10 00свiйської свинi
- - - 1602 42 90 00iншi
- - 1602 49iншi, включаючи сумiшi:
- - - [1602 49 1]iз свiйських свиней:
- - - - [1602 49 11]якi мiстять 80 мас.% або бiльше м'яса чи м'ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження:
- - - - - 1602 49 11 00фiлейнi частини (за винятком шийних частин) та їх вiдруби, включаючи сумiшi фiлейних частин або окостiв
- - - - - 1602 49 13 00шийнi частини та їх вiдруби, включаючи сумiшi шийних i лопаткових частин
- - - - - 1602 49 15 00iншi сумiшi, що мiстять окости, лопатковi частини, фiлейнi частини або шийнi частини та їх вiдруби
- - - - - 1602 49 19 00iншi
- - - - 1602 49 30 00якi мiстять 40 мас.% або бiльше, але менш як 80 мас.% м'яса або м'ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження
- - - - 1602 49 50 00якi мiстять менш як 40 мас.% м'яса чи м'ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження
- - - 1602 49 90 00iншi
- 1602 50з великої рогатої худоби:
- - 1602 50 10 00сирi; сумiшi м'яса або м'ясних субпродуктiв варених i м'яса або м'ясних субпродуктiв сирих
- - [1602 50 3]iншi:
- - - 1602 50 31 00солонина (Corned beef), у герметично закритих ємностях
- - - 1602 50 95 00iншi
- 1602 90iншi, включаючи готовi продукти з кровi будь-яких тварин:
- - 1602 90 10 00продукти з кровi будь-яких тварин
- - [1602 90 3]iншi:
- - - 1602 90 31 00з дичини або кролика
- - - [1602 90 5]iншi:
- - - - 1602 90 51 00якi мiстять м'ясо або м'яснi субпродукти свiйських свиней
- - - - [1602 90 6]iншi:
- - - - - [1602 90 61]якi мiстять м'ясо або субпродукти великої рогатої худоби:
- - - - - - 1602 90 61 00сирi; сумiшi м'яса або субпродуктiв варених i м'яса або субпродуктiв сирих
- - - - - - 1602 90 69 00iншi
- - - - - [1602 90 9]iншi:
- - - - - - 1602 90 91 00з баранини
- - - - - - 1602 90 95 00з козлятини
- - - - - - 1602 90 99iншi:
- - - - - - - [1602 90 99 1]з комах:
- - - - - - - - 1602 90 99 11продукти на основi товарiв пiдкатегорiй 1704 90 99 00, 1806 90 90 00, 1901 90 91 00, 1901 90 99 00 та 1904 90 80 00
- - - - - - - - 1602 90 99 19iншi
- - - - - - - 1602 90 99 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.