Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники; продукти, з вмiстом та без вмiсту нiкотину, призначенi для вдихання без горiння; iншi нiкотиновмiснi продукти, призначенi для забезпечення надходження нiкотину в тiло людини
Група 16Готовi харчовi продукти з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних або комах
1605Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi:

- 1605 10 00 00краби
- [1605 2]креветки та пильчастi креветки:
- - 1605 21в негерметичнiй упаковцi:
- - - 1605 21 10 00у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2 кг
- - - 1605 21 90 00iншi
- - 1605 29 00 00iншi
- 1605 30омари:
- - 1605 30 10 00м'ясо омара пiсля термообробки, призначене для виготовлення омарового масла або омарового паштету, пасти, супiв чи соусiв
- - 1605 30 90 00iншi
- 1605 40 00iншi ракоподiбнi:
- - 1605 40 00 10криль антарктичний (Euphausia superba)
- - 1605 40 00 90iншi
- [1605 5]молюски:
- - 1605 51 00 00устрицi
- - 1605 52 00 00гребiнцi, включаючи королiвськi гребiнцi
- - 1605 53мiдiї:
- - - 1605 53 10 00у герметично закритих посудинах
- - - 1605 53 90 00iншi
- - 1605 54 00 00каракатицi i кальмари
- - 1605 55 00 00восьминоги
- - 1605 56 00 00клеми, серцевидки i арки
- - 1605 57 00 00морськi вушка
- - 1605 58 00 00равлики, крiм липариса
- - 1605 59 00 00iншi
- [1605 6]iншi воднi безхребетнi:
- - 1605 61 00 00голотурiї
- - 1605 62 00 00морськi їжаки
- - 1605 63 00 00медузи
- - 1605 69 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.