Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 12Насiння i плоди олiйних рослин; iнше насiння, плоди та зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i фураж
1202Арахiс, несмажений або неприготовлений iншим способом, лущений або нелущений, подрiбнений або неподрiбнений:
-[12024]iнший:
--1202 42 00лущений, подрiбнений або неподрiбнений:

- - - 1202 42 00 10в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше
- - - 1202 42 00 90iнший

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.