Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 10Зерновi культури
1001Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин):

- [1001 1]пшениця тверда:
- - 1001 11 00 00насiннєва
- - 1001 19 00 00iнша
- [1001 9]iншi:
- - 1001 91насiннєвi:
- - - 1001 91 10 00спельта (полба)
- - - 1001 91 20 00пшениця м'яка та меслин
- - - 1001 91 90 00iнша
- - 1001 99 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.