Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 10Зерновi культури
1001Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин):
-[10019]iншi:
--1001 91насiннєвi:

- - - 1001 91 10 00спельта (полба)
- - - 1001 91 20 00пшениця м'яка та меслин
- - - 1001 91 90 00iнша

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.