Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 10Зерновi культури
1001Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин):
-[10011]пшениця тверда:

- - 1001 11 00 00насiннєва
- - 1001 19 00 00iнша

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.