Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 07Овочi та деякi їстiвнi коренеплоди i бульби

0701Картопля, свiжа або охолоджена:
0702 00 00 00Помiдори, свiжi або охолодженi
0703Цибуля рiпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi, свiжi або охолодженi:
0704Капуста головчаста, капуста цвiтна, кольрабi, капуста листова та аналогiчнi їстiвнi овочi роду Вrassica, свiжi або охолодженi:
0705Салат-латук (Lactuca sativa) i цикорiй (Cichorium spp.), свiжi або охолодженi:
0706Морква, рiпа, буряк столовий, солодкий корiнь, редька, селера коренева та аналогiчнi їстiвнi коренеплоди, свiжi або охолодженi:
0707 00Огiрки, корнiшони, свiжi або охолодженi:
0708Бобовi овочi, лущенi або нелущенi, свiжi або охолодженi:
0709Iншi овочi, свiжi або охолодженi:
0710Овочi (сирi або варенi у водi чи на парi), мороженi:
0711Овочi, консервованi для тимчасового зберiгання, але непридатнi для безпосереднього вживання в їжу в такому виглядi:
0712Овочi сушенi, цiлi, нарiзанi шматками, скибками, подрiбненi чи у виглядi порошку, але без будь-якої подальшої обробки:
0713Овочi бобовi, сушенi, лущенi, очищенi або неочищенi вiд насiннєвої оболонки, подрiбненi або неподрiбненi:
0714Манiок, маранта, салеп, топiнамбур, солодка картопля, або батат, аналогiчнi коренеплоди чи бульби з високим вмiстом крохмалю або iнулiну, свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, цiлi чи нарiзанi скибками або у виглядi гранул; серцевина сагової пальми:


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.