Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 07Овочi та деякi їстiвнi коренеплоди i бульби
0714Манiок, маранта, салеп, топiнамбур, солодка картопля, або батат, аналогiчнi коренеплоди чи бульби з високим вмiстом крохмалю або iнулiну, свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, цiлi чи нарiзанi скибками або у виглядi гранул; серцевина сагової пальми:

- 0714 10 00 00манiок (касава)
- 0714 20картопля солодка, або батат:
- - 0714 20 10 00свiжа, цiла, призначена для вживання в їжу
- - 0714 20 90 00iнша
- 0714 30 00 00ямс (Dioscorea spp.)
- 0714 40 00 00таро (Colocasia spp.)
- 0714 50 00 00карибська капуста (Xanthosoma spp.)
- 0714 90iншi:
- - 0714 90 20 00маранта, салеп i аналогiчнi коренеплоди та бульби з високим вмiстом крохмалю
- - 0714 90 90 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.