Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ II (06-14)Продукти рослинного походження
Група 07Овочi та деякi їстiвнi коренеплоди i бульби
0711Овочi, консервованi для тимчасового зберiгання, але непридатнi для безпосереднього вживання в їжу в такому виглядi:

- 0711 20маслини, або оливки:
- - 0711 20 10 00призначенi для вживання, крiм виробництва олiї
- - 0711 20 90 00iншi
- 0711 40 00 00огiрки, корнiшони
- [0711 5]гриби та трюфелi:
- - 0711 51 00 00гриби роду Аgaricus (печерицi, або шампiньйони)
- - 0711 59 00 00iншi
- 0711 90iншi овочi; овочевi сумiшi:
- - [0711 90 1]овочi:
- - - 0711 90 10 00плоди роду Capsicum або роду Pimenta, крiм солодкого перцю
- - - 0711 90 30 00цукрова кукурудза
- - - 0711 90 50 00цибуля рiпчаста
- - - 0711 90 70 00каперси
- - - 0711 90 80 00iншi
- - 0711 90 90 00овочевi сумiшi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.