Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 03Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
0308Водянi безхребетнi, крiм ракоподiбних i молюскiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi, в розсолi; копченi водянi безхребетнi, якi не пiдданi або пiдданi тепловiй обробцi до або в процесi копчення, крiм ракоподiбних i молюскiв:
-[03082]морськi їжаки (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus):

- - 0308 21 00 00живi, свiжi або охолодженi
- - 0308 22 00 00мороженi
- - 0308 29 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.