Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 03Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
0308Водянi безхребетнi, крiм ракоподiбних i молюскiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi, в розсолi; копченi водянi безхребетнi, якi не пiдданi або пiдданi тепловiй обробцi до або в процесi копчення, крiм ракоподiбних i молюскiв:

- [0308 1]голотурiї (Stichopus japonicus, Holothuroidea):
- - 0308 11 00 00живi, свiжi або охолодженi
- - 0308 12 00 00мороженi
- - 0308 19 00 00iншi
- [0308 2]морськi їжаки (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus):
- - 0308 21 00 00живi, свiжi або охолодженi
- - 0308 22 00 00мороженi
- - 0308 29 00 00iншi
- 0308 30медузи (Rhopilema spp.):
- - 0308 30 50 00мороженi
- - 0308 30 80iншi:
- - - 0308 30 80 10живi, свiжi або охолодженi
- - - 0308 30 80 90iншi
- 0308 90iншi:
- - 0308 90 10 00живi, свiжi або охолодженi
- - 0308 90 50 00мороженi
- - 0308 90 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.