Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 03Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
0301Жива риба:
-[03019]iнша жива риба:
--0301 99iнша:

- - - [0301 99 1]прiсноводна:
- - - - 0301 99 11 00лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Оncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Оncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho)
- - - - 0301 99 17iнша:
- - - - - [0301 99 17 1]осетроподiбнi (Acipenseriformes) :
- - - - - - 0301 99 17 11мальки (молодь) масою не бiльш як 100 г
- - - - - - 0301 99 17 12осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii)
- - - - - - 0301 99 17 13севрюга (Acipenser stellatus)
- - - - - - 0301 99 17 14бiлуга (Huso huso)
- - - - - - 0301 99 17 19iнша
- - - - - 0301 99 17 30судак (Stizostedion spp.)
- - - - - 0301 99 17 90iнша
- - - 0301 99 85iнша:
- - - - 0301 99 85 10калкан (Psetta maxima)
- - - - 0301 99 85 90iнша

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.