Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ I (01-05)Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 03Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
0301Жива риба:

- [0301 1]декоративна риба:
- - 0301 11 00 00прiсноводна
- - 0301 19 00 00iнша
- [0301 9]iнша жива риба:
- - 0301 91форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Оncorhynchus chrysogaster):
- - - 0301 91 10 00видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster
- - - 0301 91 90 00iнша
- - 0301 92вугор (Anguilla spp.):
- - - 0301 92 10 00довжиною не бiльш як 12 см
- - - 0301 92 30 00довжиною понад 12 см, але не бiльш як 20 см
- - - 0301 92 90 00довжиною понад 20 см
- - 0301 93 00 00короп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
- - 0301 94тунець синiй, або звичайний, i тунець тихоокеанський блакитний (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) :
- - - 0301 94 10 00тунець синiй, або звичайний (Thunnus thynnus)
- - - 0301 94 90 00тихоокеанський блакитний (Thunnus orientalis)
- - 0301 95 00 00тунець пiвденний синiй (Thunnus maccoyii)
- - 0301 99iнша:
- - - [0301 99 1]прiсноводна:
- - - - 0301 99 11 00лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Оncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Оncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho)
- - - - 0301 99 17iнша:
- - - - - [0301 99 17 1]осетроподiбнi (Acipenseriformes) :
- - - - - - 0301 99 17 11мальки (молодь) масою не бiльш як 100 г
- - - - - - 0301 99 17 12осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii)
- - - - - - 0301 99 17 13севрюга (Acipenser stellatus)
- - - - - - 0301 99 17 14бiлуга (Huso huso)
- - - - - - 0301 99 17 19iнша
- - - - - 0301 99 17 30судак (Stizostedion spp.)
- - - - - 0301 99 17 90iнша
- - - 0301 99 85iнша:
- - - - 0301 99 85 10калкан (Psetta maxima)
- - - - 0301 99 85 90iнша

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.