Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 95Iграшки, iгри та спортивний iнвентар; їх частини та приладдя
9506Iнвентар та обладнання для занять фiзкультурою, гiмнастикою, легкою атлетикою, iншими видами спорту (включаючи настiльний тенiс) або для гри на свiжому повiтрi, в iншому мiсцi не зазначенi; плавальнi басейни та басейни для дiтей:

- [9506 1]лижi та iнший iнвентар для занять лижним спортом:
- - 9506 11лижi:
- - - 9506 11 10 00лижi бiговi
- - - [9506 11 2]лижi для швидкiсного спуску:
- - - - 9506 11 21 00монолижi для сноуборду
- - - - 9506 11 29 00iншi
- - - 9506 11 80 00лижi iншi
- - 9506 12 00 00крiплення лижнi
- - 9506 19 00 00iншi
- [9506 2]лижi воднi, дошки для серфiнгу i вiндсерфiнгу та iнший iнвентар для занять водними видами спорту:
- - 9506 21 00 00дошки для вiндсерфiнгу
- - 9506 29 00 00iншi
- [9506 3]ключки для гольфу та iнший iнвентар для гри у гольф:
- - 9506 31 00 00ключки, комплекти
- - 9506 32 00 00м'ячi
- - 9506 39iншi:
- - - 9506 39 10 00частини ключок для гольфу
- - - 9506 39 90 00iншi
- 9506 40 00 00обладнання та iнвентар для настiльного тенiсу
- [9506 5]ракетки для тенiсу, бадмiнтону або подiбнi ракетки, без струн або iз струнами:
- - 9506 51 00 00ракетки для тенiсу, без струн або iз струнами
- - 9506 59 00 00iншi
- [9506 6]м'ячi, крiм м'ячiв для гольфу та кульок для настiльного тенiсу:
- - 9506 61 00 00м'ячi для тенiсу
- - 9506 62 00 00надувнi
- - 9506 69iншi:
- - - 9506 69 10 00м'ячi для крикету та поло
- - - 9506 69 90 00iншi
- 9506 70ковзани льодовi та роликовi, включаючи взуття, до якого прикрiпленi ковзани:
- - 9506 70 10 00ковзани льодовi
- - 9506 70 30 00ковзани роликовi
- - 9506 70 90 00частини та приладдя
- [9506 9]iншi:
- - 9506 91iнвентар та приладдя для занять фiзкультурою, гiмнастикою або атлетикою:
- - - 9506 91 10 00тренажери iз змiнними механiзмами обтяження
- - - 9506 91 90 00iншi
- - 9506 99iншi:
- - - 9506 99 10 00iнвентар для крикету або поло, крiм м'ячiв
- - - 9506 99 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.