Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 95Iграшки, iгри та спортивний iнвентар; їх частини та приладдя
9503 00Триколiснi велосипеди, самокати, педальнi автомобiлi та аналогiчнi iграшки на колесах; ляльковi коляски; ляльки; iншi iграшки; моделi зменшеного розмiру ("у масштабi") та аналогiчнi моделi для розваг, дiючi чи недiючi; головоломки рiзнi:

- 9503 00 10 00триколiснi велосипеди, самокати, педальнi автомобiлi та аналогiчнi iграшки на колесах; ляльковi коляски
- [9503 00 2]ляльки, якi зображують людей, включаючи частини та приладдя до них:
- - 9503 00 21 00ляльки
- - 9503 00 29 00частини та аксесуари
- 9503 00 30 00поїзди електричнi, включаючи колiї, свiтлофори, семафори та iнше приладдя до них; набори моделей зменшеного розмiру ("у масштабi")
- [9503 00 31]iншi набори конструкторськi та iграшки для конструювання:
- - 9503 00 35 00з пластмаси
- - 9503 00 39 00з iнших матерiалiв
- [9503 00 4]iграшки у виглядi тварин або iнших iстот, крiм людей:
- - 9503 00 41 00м'яконабивнi
- - 9503 00 49 00iншi
- 9503 00 55 00iнструменти та пристрої музичнi iграшковi
- [9503 00 6]головоломки:
- - 9503 00 61 00з деревини
- - 9503 00 69 00iншi
- 9503 00 70 00iншi iграшки у наборах або комплектах
- [9503 00 71]iншi iграшки та моделi з умонтованим двигуном:
- - 9503 00 75 00з пластмаси
- - 9503 00 79 00з iнших матерiалiв
- [9503 00 8]iншi:
- - 9503 00 81 00iграшкова зброя
- - 9503 00 85 00мiнiатюрнi моделi, литi з металу
- - 9503 00 87 00портативнi iнтерактивнi електроннi навчальнi пристрої, призначенi для дiтей
- - [9503 00 9]iншi:
- - - 9503 00 95 00з пластмаси
- - - 9503 00 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.