Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 94Меблi; постiльнi речi, матраци, матрацнi основи, диваннi подушки та аналогiчнi набивнi речi меблiв, свiтильники та освiтлювальне обладнання, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi покажчики, табло та подiбнi вироби; збiрнi будiвельнi конструкцiї
9406Конструкцiї будiвельнi збiрнi:

- 9406 10 00 00з деревини
- 9406 20 00 00модульнi будiвельнi одиницi, зi сталi
- 9406 90iншi:
- - 9406 90 10 00мобiльнi будинки
- - [9406 90 3]iншi:
- - - [9406 90 31]з чорних металiв:
- - - - 9406 90 31 00теплицi
- - - - 9406 90 38 00iншi
- - - 9406 90 90 00з iнших матерiалiв

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.