Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 94Меблi; постiльнi речi, матраци, матрацнi основи, диваннi подушки та аналогiчнi набивнi речi меблiв, свiтильники та освiтлювальне обладнання, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi покажчики, табло та подiбнi вироби; збiрнi будiвельнi конструкцiї
9405Свiтильники та освiтлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi вивiски, свiтловi покажчики, табло з назвою або адресою i подiбнi вироби, що мають умонтоване джерело свiтла та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi:

- [9405 1]люстри та iншi електричнi освiтлювальнi прилади, якi пiдвiшуються або закрiплюються на стелi чи на стiнi, за винятком тих, що використовуються для освiтлення вiдкритих громадських майданчикiв або вулиць:
- - 9405 11призначенi для використання виключно зi свiтлодiодними (LED) джерелами свiтла:
- - - 9405 11 40з пластмаси або керамiки:
- - - - 9405 11 40 10для цивiльної авiацiї
- - - - 9405 11 40 90iншi
- - - 9405 11 50 00iз скла
- - - 9405 11 90з iнших матерiалiв:
- - - - 9405 11 90 10для цивiльної авiацiї
- - - - 9405 11 90 90iншi
- - 9405 19iншi:
- - - 9405 19 40з пластмаси або керамiки:
- - - - 9405 19 40 10для цивiльної авiацiї
- - - - 9405 19 40 90iншi
- - - 9405 19 50 00iз скла
- - - 9405 19 90з iнших матерiалiв:
- - - - 9405 19 90 10для цивiльної авiацiї
- - - - 9405 19 90 90iншi
- [9405 2]свiтильники електричнi настiльнi, пiдлоговi або свiтильники, що встановлюються бiля лiжка:
- - 9405 21призначенi для використання виключно зi свiтлодiодними (LED) джерелами свiтла:
- - - 9405 21 40 00з пластмаси або керамiки
- - - 9405 21 50 00iз скла
- - - 9405 21 90 00з iнших матерiалiв
- - 9405 29iншi:
- - - 9405 29 40 00з пластмаси або керамiки
- - - 9405 29 50 00iз скла
- - - 9405 29 90 00з iнших матерiалiв
- [9405 3]електричнi гiрлянди, що використовуються для прикрашання новорiчних ялинок:
- - 9405 31 00 00призначенi для використання виключно зi свiтлодiодними (LED) джерелами свiтла
- - 9405 39 00 00iншi
- [9405 4]iншi свiтильники електричнi та освiтлювальне обладнання:
- - 9405 41фотовольтаїчнi (на сонячних модулях/панелях), призначенi для використання виключно зi свiтлодiодними (LED) джерелами свiтла:
- - - 9405 41 10 00прожектори
- - - [9405 41 3]iншi:
- - - - 9405 41 31 00з пластмаси
- - - - 9405 41 39 00iншi
- - 9405 42iншi, призначенi для використання виключно зi свiтлодiодними (LED) джерелами свiтла:
- - - 9405 42 10 00прожектори
- - - [9405 42 3]iншi:
- - - - 9405 42 31 00з пластмаси
- - - - 9405 42 39 00iншi
- - 9405 49iншi:
- - - 9405 49 10 00прожектори
- - - [9405 49 4]iншi:
- - - - 9405 49 40 00з пластмаси
- - - - 9405 49 90 00iншi
- 9405 50 00 00свiтильники неелектричнi та неелектричне освiтлювальне обладнання
- [9405 6]свiтловi покажчики, свiтловi табло з назвою або адресою та подiбнi вироби:
- - 9405 61призначенi для використання виключно зi свiтлодiодними (LED) джерелами свiтла:
- - - 9405 61 20з пластмаси:
- - - - 9405 61 20 10для цивiльної авiацiї
- - - - 9405 61 20 90iншi
- - - 9405 61 80з iнших матерiалiв:
- - - - 9405 61 80 10для цивiльної авiацiї
- - - - 9405 61 80 90iншi
- - 9405 69iншi:
- - - 9405 69 20з пластмаси:
- - - - 9405 69 20 10для цивiльної авiацiї
- - - - 9405 69 20 90iншi
- - - 9405 69 80з iнших матерiалiв:
- - - - 9405 69 80 10для цивiльної авiацiї
- - - - 9405 69 80 90iншi
- [9405 9]частини:
- - 9405 91iз скла:
- - - 9405 91 10 00вироби для оснащення електричних освiтлювальних приладiв (за винятком прожекторiв)
- - - 9405 91 90 00iншi
- - 9405 92 00з пластмаси:
- - - 9405 92 00 10частини виробiв пiдпозицiї 9405 11, 9505 19, 9405 61 або 9405 69, для цивiльної авiацiї
- - - 9405 92 00 90iншi
- - 9405 99 00iншi:
- - - 9405 99 00 10частини виробiв пiдпозицiї 9405 11, 9505 19, 9405 61 або 9405 69, з недорогоцiнних металiв, для цивiльної авiацiї
- - - 9405 99 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.