Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 94Меблi; постiльнi речi, матраци, матрацнi основи, диваннi подушки та аналогiчнi набивнi речi меблiв, свiтильники та освiтлювальне обладнання, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi покажчики, табло та подiбнi вироби; збiрнi будiвельнi конструкцiї
9404Основи матрацнi; постiльнi речi та подiбнi вироби (наприклад матраци, стьобанi ковдри пуховi та пiр'янi, диваннi подушки, пуфи i подушки), з пружинами або заповненi будь-якими матерiалами чи виробленi з пористої гуми або полiмерних матерiалiв, з покриттям чи без покриття:

- 9404 10 00 00основи матрацнi
- [9404 2]матраци:
- - 9404 21з пористої гуми або полiмерних матерiалiв, з покриттям чи без покриття:
- - - 9404 21 10 00з гуми
- - - 9404 21 90 00з полiмерних матерiалiв
- - 9404 29з iнших матерiалiв:
- - - 9404 29 10 00пружиннi
- - - 9404 29 90 00iншi
- 9404 30 00 00мiшки спальнi
- 9404 40стьобанi ковдри, покривала, перини та пуховi ковдри:
- - 9404 40 10 00заповненi пiр'ям або пухом
- - 9404 40 90 00iншi
- 9404 90iншi:
- - 9404 90 10 00пiр'янi або пуховi
- - 9404 90 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.