Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 94Меблi; постiльнi речi, матраци, матрацнi основи, диваннi подушки та аналогiчнi набивнi речi меблiв, свiтильники та освiтлювальне обладнання, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi покажчики, табло та подiбнi вироби; збiрнi будiвельнi конструкцiї
9401Меблi для сидiння (крiм включених до товарної позицiї 9402), якi перетворюються або не перетворюються на лiжка, та їх частини:

- 9401 10 00сидiння, що використовуються для лiтальних апаратiв:
- - 9401 10 00 10без шкiряного покриття, для цивiльної авiацiї
- - 9401 10 00 90iншi
- 9401 20 00 00сидiння, що використовуються в моторних транспортних засобах
- [9401 3]меблi для сидiння, якi обертаються, з регульованою висотою:
- - 9401 31 00 00дерев'янi
- - 9401 39 00 00iншi
- [9401 4]меблi для сидiння, якi перетворюються на лiжка, крiм туристичних чи садових:
- - 9401 41 00 00дерев'янi
- - 9401 49 00 00iншi
- [9401 5]меблi для сидiння з тростини, лози, бамбука або подiбних матерiалiв:
- - 9401 52 00 00з бамбука
- - 9401 53 00 00з ротанга
- - 9401 59 00 00iншi
- [9401 6]iншi меблi для сидiння з дерев'яним каркасом:
- - 9401 61 00 00оббитi
- - 9401 69 00 00iншi
- [9401 7]iншi меблi для сидiння з металевим каркасом:
- - 9401 71 00 00оббитi
- - 9401 79 00 00iншi
- 9401 80 00 00iншi меблi для сидiння
- [9401 9]частини:
- - 9401 91дерев'янi:
- - - 9401 91 10 00сидiнь, що використовуються в лiтальних апаратах
- - - 9401 91 90 00iншi
- - 9401 99iншi:
- - - 9401 99 10 00сидiнь, що використовуються в лiтальних апаратах
- - - 9401 99 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.