Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8546Iзолятори електричнi з будь-яких матерiалiв:
-8546 90iншi:

- - 8546 90 10 00пластмасовi
- - 8546 90 90 00iншi


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.