Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8541Напiвпровiдниковi прилади (наприклад дiоди, транзистори, напiвпровiдниковi перетворювачi); фоточутливi напiвпровiдниковi прилади, включаючи фотогальванiчнi (сонячнi) елементи, зiбранi або не зiбранi у модулi, вмонтованi або не вмонтованi у панель; свiтловипромiнювальнi дiоди (LED), незалежно вiд того, зiбранi чи нi з iншими свiтловипромiнювальними дiодами (LED); п'єзоелектричнi кристали, зiбранi:

- 8541 10 00дiоди, крiм фотодiодiв та свiтловипромiнювальних дiодiв (LED):
- - 8541 10 00 10пластини напiвпровiдниковi, не розрiзанi на кристали; силовi дiоди
- - 8541 10 00 90iншi
- [8541 2]транзистори, за винятком фототранзисторiв:
- - 8541 21 00з потужнiстю розсiювання менш як 1 Вт:
- - - 8541 21 00 10пластини напiвпровiдниковi, не розрiзанi на кристали
- - - 8541 21 00 90iншi
- - 8541 29 00iншi:
- - - 8541 29 00 10транзистори польовi потужнi кремнiєвi, n-канальнi, з iзольованим затвором
- - - 8541 29 00 90iншi
- 8541 30 00тиристори, динiстори (дiоднi тиристори), тринiстори (триоднi тиристори), крiм фоточутливих приладiв:
- - 8541 30 00 10тиристори
- - 8541 30 00 90iншi
- [8541 4]фоточутливi напiвпровiдниковi прилади, включаючи фотоелектричнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль, вмонтованi або не вмонтованi у панель; свiтловипромiнювальнi дiоди (LED):
- - 8541 41 00 00свiтловипромiнювальнi дiоди (LED)
- - 8541 42 00 00фотоелектричнi елементи, не зiбранi в модулi або не вмонтованi в панель
- - 8541 43 00 00фотоелектричнi елементи, зiбранi в модулi або вмонтованi в панель
- - 8541 49 00 00iншi
- [8541 5]iншi напiвпровiдниковi прилади:
- - 8541 51 00 00напiвпровiдниковi перетворювачi
- - 8541 59 00iншi:
- - - 8541 59 00 10пластини напiвпровiдниковi, ще не розрiзанi на кристали
- - - 8541 59 00 90iншi
- 8541 60 00 00кристали п'єзоелектричнi, зiбранi
- 8541 90 00 00частини

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.