Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8538Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8535, 8536 або 8537:

- 8538 10 00 00пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи для товарiв товарної позицiї 8537, не обладнанi вiдповiдною апаратурою
- 8538 90iншi:
- - [8538 90 1]для установок зондового контролю напiвпровiдникових пластин:
- - - 8538 90 11 00електроннi модулi
- - - 8538 90 19 00iншi
- - [8538 90 9]iншi:
- - - 8538 90 91 00електроннi модулi
- - - 8538 90 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.