Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8525Апаратура передавальна для радiомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери, цифровi камери та записувальнi вiдеокамери:

- 8525 50 00апаратура передавальна:
- - 8525 50 00 10апаратура радiотелефонна або радiотелеграфна
- - 8525 50 00 90iнша
- 8525 60 00 00апаратура передавальна, до складу якої входить приймальна апаратура
- [8525 8]телевiзiйнi камери, цифровi камери та записувальнi вiдеокамери:
- - 8525 81 00високошвидкiснi товари, зазначенi у примiтцi 1 до товарної пiдпозицiї цiєї групи:
- - - 8525 81 00 10телевiзiйнi камери
- - - 8525 81 00 90iншi
- - 8525 82 00iншi радiацiйно стiйкi товари, зазначенi у примiтцi 2 до товарної пiдпозицiї цiєї групи:
- - - 8525 82 00 10телевiзiйнi камери
- - - 8525 82 00 90iншi
- - 8525 83 00iншi камери нiчного бачення, зазначенi у примiтцi 3 до товарної пiдпозицiї цiєї групи:
- - - 8525 83 00 10телевiзiйнi камери
- - - 8525 83 00 90iншi
- - 8525 89 00iншi:
- - - 8525 89 00 10телевiзiйнi камери
- - - 8525 89 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.