Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8524Плоскi дисплейнi модулi, незалежно вiд того, мають вони сенсорнi екрани чи нi:
-[85249]iншi:

- - 8524 91 00рiдкокристалiчнi:
- - - 8524 91 00 10для апаратури товарної позицiї 8528, крiм товарiв товарних категорiй 8528 42 00, 8528 52 10 i 8528 62 00
- - - 8524 91 00 90iншi
- - 8524 92 00з органiчних свiтлодiодiв (OLED):
- - - 8524 92 00 10для апаратури товарної позицiї 8528, крiм товарiв товарних категорiй 8528 42 00, 8528 52 10 i 8528 62 00
- - - 8524 92 00 90iншi
- - 8524 99 00iншi:
- - - 8524 99 00 10для апаратури товарної позицiї 8528, крiм товарiв товарних категорiй 8528 42 00, 8528 52 10 i 8528 62 00
- - - 8524 99 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.