Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8523Диски, стрiчки, твердотiльнi енергонезалежнi пристрої для зберiгання iнформацiї, "smart-картки" та iншi носiї для запису звуку або iнших явищ, записанi або незаписанi, включаючи матрицi та форми для виготовлення дискiв, крiм виробiв групи 37:

- [8523 2]магнiтнi носiї:
- - 8523 21 00картки, що мають магнiтну смугу:
- - - 8523 21 00 10незаписанi
- - - 8523 21 00 90записанi
- - 8523 29iншi:
- - - [8523 29 1]магнiтнi стрiчки; магнiтнi диски:
- - - - 8523 29 15незаписанi:
- - - - - 8523 29 15 10аудiокасети
- - - - - 8523 29 15 30вiдеокасети
- - - - - 8523 29 15 90iншi
- - - - 8523 29 19iншi:
- - - - - 8523 29 19 10для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї
- - - - - 8523 29 19 90iншi
- - - 8523 29 90 00iншi
- [8523 4]оптичнi носiї:
- - 8523 41незаписанi:
- - - 8523 41 10 00диски для лазерних систем зчитування ємнiстю не бiльш як 900 мегабайт, крiм тих, що допускають стирання
- - - 8523 41 30 00диски для лазерних систем зчитування ємнiстю понад 900 мегабайт, але не бiльш як 18 гiгабайт, крiм тих, що допускають стирання
- - - 8523 41 90 00iншi
- - 8523 49iншi:
- - - [8523 49 1]диски для лазерних систем зчитування:
- - - - 8523 49 10диски унiверсальнi цифровi (DVD):
- - - - - 8523 49 10 25для вiдтворення явищ, що вiдрiзняються вiд звуку чи зображення
- - - - - 8523 49 10 39виключно для вiдтворення звуку, дiаметром понад 6,5 см
- - - - - [8523 49 10 4]iншi:
- - - - - - 8523 49 10 45для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї
- - - - - - 8523 49 10 50iншi
- - - - 8523 49 20iншi:
- - - - - 8523 49 20 25для вiдтворення явищ, що вiдрiзняються вiд звуку чи зображення
- - - - - 8523 49 20 30виключно для вiдтворення звуку
- - - - - [8523 49 20 4]iншi:
- - - - - - 8523 49 20 45для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї
- - - - - - 8523 49 20 50iншi
- - - 8523 49 90iншi:
- - - - 8523 49 90 91для вiдтворення явищ, що вiдрiзняються вiд звуку чи зображення
- - - - 8523 49 90 93для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї
- - - - 8523 49 90 99iншi
- [8523 5]напiвпровiдниковi носiї:
- - 8523 51твердотiльнi енергонезалежнi пристрої для зберiгання iнформацiї:
- - - 8523 51 10 00незаписанi
- - - 8523 51 90iншi:
- - - - 8523 51 90 91для вiдтворення явищ, що вiдрiзняються вiд звуку чи зображення
- - - - 8523 51 90 93для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї
- - - - 8523 51 90 99iншi
- - 8523 52 00 00"smart-картки"
- - 8523 59iншi:
- - - 8523 59 10 00незаписанi
- - - 8523 59 90iншi:
- - - - 8523 59 90 91для вiдтворення явищ, що вiдрiзняються вiд звуку чи зображення
- - - - 8523 59 90 93для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї
- - - - 8523 59 90 99iншi
- 8523 80iншi:
- - 8523 80 10 00незаписанi
- - 8523 80 90iншi:
- - - 8523 80 90 91для вiдтворення явищ, що вiдрiзняються вiд звуку чи зображення
- - - 8523 80 90 93для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї
- - - 8523 80 90 99iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.