Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8516Електричнi водонагрiвачi акумулювальнi або безiнерцiйнi та електричнi нагрiвачi зануренi; прилади електричнi для обiгрiвання примiщень, ґрунту; електронагрiвальнi апарати перукарськi (наприклад сушарки для волосся, бiгудi, щипцi для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски електричнi; iншi побутовi електронагрiвальнi прилади; елементи опору нагрiвальнi, крiм включених до товарної позицiї 8545:

- 8516 10електричнi водонагрiвачi акумулювальнi або безiнерцiйнi та електричнi нагрiвачi зануренi:
- - 8516 10 11 00водонагрiвачi безiнерцiйнi
- - 8516 10 80 00iншi
- [8516 2]прилади електричнi для обiгрiвання примiщень, ґрунту:
- - 8516 21 00 00радiатори теплоакумулювальнi
- - 8516 29iншi:
- - - 8516 29 10 00радiатори з наповненою рiдиною
- - - 8516 29 50 00нагрiвачi конвекцiйнi
- - - [8516 29 9]iншi:
- - - - 8516 29 91 00з умонтованими вентиляторами
- - - - 8516 29 99 00iншi
- [8516 3]апарати електронагрiвальнi перукарськi або сушарки для рук:
- - 8516 31 00сушарки для волосся:
- - - 8516 31 00 10ковпаки-сушарки
- - - 8516 31 00 90iншi
- - 8516 32 00 00iншi апарати електронагрiвальнi перукарськi
- - 8516 33 00 00сушарки для рук
- 8516 40 00 00праски електричнi
- 8516 50 00 00печi мiкрохвильовi
- 8516 60iншi печi; електроплити кухоннi, електроплитки; грилi та ростери:
- - 8516 60 10 00електроплити кухоннi (якi мають принаймнi духову шафу та варильнi поверхнi)
- - 8516 60 50 00електроплитки, варочнi електрокотли та панелi з електронагрiвальними елементами для електроплит
- - 8516 60 70 00грилi та ростери
- - 8516 60 80 00електропечi для вмонтовування
- - 8516 60 90 00iншi
- [8516 7]iншi прилади електронагрiвальнi:
- - 8516 71 00 00для приготування кави або чаю
- - 8516 72 00 00тостери
- - 8516 79iншi:
- - - 8516 79 20 00глибокi маслянi жаровнi
- - - 8516 79 70 00iншi
- 8516 80елементи опору нагрiвальнi:
- - 8516 80 20змонтованi з iзолювальним каркасом:
- - - 8516 80 20 10зiбранi в блоки, якi складаються тiльки з простого iзольованого каркаса та електричного з'єднувального пристрою, що застосовуються в цивiльнiй авiацiї проти обмерзання
- - - 8516 80 20 90iншi
- - 8516 80 80iншi:
- - - 8516 80 80 10для пасажирських вагонiв
- - - 8516 80 80 30для трамвайних вагонiв
- - - 8516 80 80 90iншi
- 8516 90 00 00частини

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.