Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8513Лiхтарi електричнi портативнi, що дiють за допомогою власного джерела енергiї (наприклад на сухих батарейках, акумуляторах, магнето), крiм освiтлювальних приладiв товарної позицiї 8512:

- 8513 10 00 00лiхтарi
- 8513 90 00 00частини


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.