Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8512Обладнання електроосвiтлювальне або сигналiзацiйне (крiм виробiв товарної позицiї 8539), склоочисники, пристрої, що запобiгають обмерзанню та запотiванню, якi використовуються на велосипедах або моторних транспортних засобах:

- 8512 10 00 00прилади освiтлювальнi або вiзуальної сигналiзацiї, що використовуються на велосипедах
- 8512 20 00iншi прилади освiтлювальнi або вiзуальної сигналiзацiї:
- - 8512 20 00 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - 8512 20 00 90iншi
- 8512 30прилади звукової сигналiзацiї:
- - 8512 30 10пристрої сигналiзацiйнi для захисту вiд крадiжки, що використовуються в моторних транспортних засобах:
- - - 8512 30 10 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8512 30 10 90iншi
- - 8512 30 90iншi:
- - - 8512 30 90 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8512 30 90 90iншi
- 8512 40 00склоочисники, пристрої, що запобiгають обмерзанню та запотiванню:
- - [8512 40 00 1]склоочисники:
- - - 8512 40 00 11для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8512 40 00 19iншi
- - 8512 40 00 30пристрої, що запобiгають обмерзанню
- - 8512 40 00 90пристрої, що запобiгають запотiванню
- 8512 90частини:
- - 8512 90 10пристроїв товарної категорiї 8512 30 10:
- - - 8512 90 10 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8512 90 10 90iншi
- - 8512 90 90iншi:
- - - 8512 90 90 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8512 90 90 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.