Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8511Електроустаткування для запалювання або пуску двигунiв внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням або iз запалюванням вiд стиснення (наприклад магнето, магнето-генератори (магдино), котушки запалювання, свiчки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад постiйного та змiнного струму) та автоматичнi переривники (англ. cut-outs), що використовуються разом з такими двигунами:
-8511 30 00розподiльники; котушки запалювання:

- - 8511 30 00 10для цивiльної авiацiї
- - [8511 30 00 9]iншi:
- - - 8511 30 00 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8511 30 00 98iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.