Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8504Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi:

- 8504 10баластнi елементи для розрядних ламп або трубок:
- - 8504 10 20котушки iндуктивностi, з'єднанi або не з'єднанi з конденсатором:
- - - 8504 10 20 10для цивiльної авiацiї
- - - [8504 10 20 9]iншi:
- - - - 8504 10 20 91дроселi
- - - - 8504 10 20 98iншi
- - 8504 10 80iншi:
- - - 8504 10 80 10для цивiльної авiацiї
- - - [8504 10 80 9]iншi:
- - - - 8504 10 80 91дроселi для розрядних ламп або трубок
- - - - 8504 10 80 99iншi
- [8504 2]трансформатори з рiдким дiелектриком:
- - 8504 21 00 00потужнiстю не бiльш як 650 кВxА
- - 8504 22потужнiстю понад 650 кВxА, але не бiльш як 10 000 кВxА:
- - - 8504 22 10 00потужнiстю понад 650 кВxА, але не бiльш як 1 600 кВxА
- - - 8504 22 90 00потужнiстю понад 1 600 кВxА, але не бiльш як 10 000 кВxА
- - 8504 23 00 00потужнiстю понад 10 000 кВxА
- [8504 3]iншi трансформатори:
- - 8504 31потужнiстю не бiльш як 1 кВxА:
- - - [8504 31 2]трансформатори вимiрювальнi:
- - - - 8504 31 21 00для вимiрювання напруги
- - - - 8504 31 29 00iншi
- - - 8504 31 80 00iншi
- - 8504 32 00потужнiстю понад 1 кВxА, але не бiльш як 16 кВxА:
- - - 8504 32 00 10для цивiльної авiацiї
- - - 8504 32 00 90iншi
- - 8504 33 00потужнiстю понад 16 кВxА, але не бiльш як 500 кВxА:
- - - 8504 33 00 10для цивiльної авiацiї
- - - 8504 33 00 90iншi
- - 8504 34 00 00потужнiстю понад 500 кВxА
- 8504 40перетворювачi статичнi:
- - 8504 40 30 00якi використовуються з технiчними засобами електронних комунiкацiй, машинами автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоками
- - [8504 40 5]iншi:
- - - 8504 40 55 00пристрої для заряджання акумуляторiв
- - - [8504 40 8]iншi:
- - - - 8504 40 82 00випрямлячi
- - - - [8504 40 84]iнвертори:
- - - - - 8504 40 84 00потужнiстю не бiльш як 7,5 кВxА
- - - - - 8504 40 88 00потужнiстю понад 7,5 кВxА
- - - - 8504 40 90 00iншi
- 8504 50 00iншi котушки iндуктивностi та дроселi:
- - 8504 50 00 10якi використовуються з технiчними засобами електронних комунiкацiй та для джерел живлення машин автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоками
- - 8504 50 00 20для цивiльної авiацiї
- - 8504 50 00 90iншi
- 8504 90частини:
- - [8504 90 1]трансформаторiв, котушок iндуктивностi та дроселiв:
- - - 8504 90 11 00осердя феритовi
- - - 8504 90 13 00сталевi листи та осердя, незалежно вiд того складенi або намотанi вони чи нi
- - - 8504 90 17iншi:
- - - - 8504 90 17 10електроннi модулi машин товарної пiдкатегорiї 8504 50 00 10
- - - - 8504 90 17 90iншi
- - - 8504 90 90перетворювачiв статичних:
- - - - 8504 90 90 10електроннi модулi машин товарної категорiї 8504 40 30
- - - - 8504 90 90 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.