Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8502Електрогенераторнi установки та обертовi електричнi перетворювачi:

- [8502 1]електрогенераторнi установки з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):
- - 8502 11потужнiстю не бiльш як 75 кВxА:
- - - 8502 11 20потужнiстю не бiльш як 7,5 кВxА:
- - - - 8502 11 20 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8502 11 20 90iншi
- - - 8502 11 80потужнiстю понад 7,5 кВxА, але не бiльш як 75 кВxА:
- - - - 8502 11 80 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8502 11 80 90iншi
- - 8502 12 00потужнiстю понад 75 кВxА, але не бiльш як 375 кВxА:
- - - 8502 12 00 10для цивiльної авiацiї
- - - 8502 12 00 90iншi
- - 8502 13потужнiстю понад 375 кВxА:
- - - 8502 13 20потужнiстю понад 375 кВxА, але не бiльш як 750 кВxА:
- - - - 8502 13 20 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8502 13 20 90iншi
- - - 8502 13 40потужнiстю понад 750 кВxА, але не бiльш як 2 000 кВxА:
- - - - 8502 13 40 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8502 13 40 90iншi
- - - 8502 13 80потужнiстю понад 2 000 кВxА:
- - - - 8502 13 80 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8502 13 80 90iншi
- 8502 20електрогенераторнi установки з поршневим двигуном з iскровим запалюванням:
- - 8502 20 20потужнiстю не бiльш як 7,5 кВxА:
- - - 8502 20 20 10для цивiльної авiацiї
- - - 8502 20 20 90iншi
- - 8502 20 40потужнiстю понад 7,5 кВxА, але не бiльш як 375 кВxА:
- - - 8502 20 40 10для цивiльної авiацiї
- - - 8502 20 40 90iншi
- - 8502 20 60потужнiстю понад 375 кВxА, але не бiльш як 750 кВxА:
- - - 8502 20 60 10для цивiльної авiацiї
- - - 8502 20 60 90iншi
- - 8502 20 80потужнiстю понад 750 кВxА:
- - - 8502 20 80 10для цивiльної авiацiї
- - - 8502 20 80 90iншi
- [8502 3]iншi електрогенераторнi установки:
- - 8502 31 00 00вiтроенергетичнi
- - 8502 39iншi:
- - - 8502 39 20турбо-генератори:
- - - - 8502 39 20 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8502 39 20 90iншi
- - - 8502 39 80iншi:
- - - - 8502 39 80 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8502 39 80 90iншi
- 8502 40 00перетворювачi електричнi обертовi:
- - 8502 40 00 10для цивiльної авiацiї
- - 8502 40 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.