Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8473Частини та приладдя (крiм футлярiв, чохлiв та аналогiчних виробiв), призначенi винятково або переважно для машин товарних позицiй 8470 - 8472:

- [8473 2]частини та приладдя до машин товарної позицiї 8470:
- - 8473 21електронних калькуляторiв товарних пiдпозицiй 8470 10, 8470 21 або 8470 29:
- - - 8473 21 10 00електроннi модулi
- - - 8473 21 90 00iншi
- - 8473 29iншi:
- - - 8473 29 10 00електроннi модулi
- - - 8473 29 90 00iншi
- 8473 30частини та приладдя до машин товарної позицiї 8471:
- - 8473 30 20 00електроннi модулi
- - 8473 30 80 00iншi
- 8473 40частини та приладдя до машин товарної позицiї 8472:
- - 8473 40 10 00електроннi модулi
- - 8473 40 80 00iншi
- 8473 50частини та приладдя, однаково пристосованi для машин, якi вiдповiдають двом або бiльше товарним позицiям 8470 - 8472:
- - 8473 50 20 00електроннi модулi
- - 8473 50 80 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.