Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8466Частини та приладдя, призначенi винятково або переважно для обладнання товарних позицiй 8456-8465, включаючи пристрої для крiплення iнструментiв або деталей, рiзенарiзнi саморозкривнi головки, дiлильнi головки та iншi спецiальнi пристрої для обладнання; крiплення для iнструментiв будь-якого типу, призначених для ручних робiт:

- 8466 10пристрої для крiплення iнструментiв i рiзенарiзнi саморозкривнi головки:
- - [8466 10 2]пристрої для крiплення iнструментiв:
- - - 8466 10 20 00оправки, цанговi патрони та втулки
- - - [8466 10 3]iншi:
- - - - 8466 10 31 00для токарних верстатiв
- - - - 8466 10 38 00iншi
- - 8466 10 80 00рiзенарiзнi саморозкривнi головки
- 8466 20пристрої для крiплення оброблюваних деталей:
- - 8466 20 20 00затискнi пристрої та арматура спецiального призначення; комплекти стандартних затискних пристроїв i арматури
- - [8466 20 9]iншi:
- - - 8466 20 91 00для токарних верстатiв
- - - 8466 20 98 00iншi
- 8466 30 00 00головки дiлильнi та iншi спецiальнi пристрої до верстатiв
- [8466 9]iншi:
- - 8466 91до верстатiв товарної позицiї 8464:
- - - 8466 91 20 00литi з чавуну або литi зi сталi
- - - 8466 91 95 00iншi
- - 8466 92до верстатiв товарної позицiї 8465:
- - - 8466 92 20 00литi з чавуну або литi зi сталi
- - - 8466 92 80 00iншi
- - 8466 93до верстатiв товарних позицiй 8456 - 8461:
- - - 8466 93 40 00частини та приладдя для верстатiв товарних категорiй та пiдпозицiй 8456 11 10, 8456 12 10, 8456 20, 8456 30, 8457 10, 8458 91, 8459 21 00, 8459 61 або 8461 50, якi використовуються виключно або головним чином для виготовлення друкованих плат або друкованих плат з встановленими електронними компонентами, частин товарної позицiї 8517 або частин машин автоматичного оброблення iнформацiї
- - - [8466 93 5]iншi:
- - - - 8466 93 50 00для машин товарної категорiї 8456 50 00
- - - - 8466 93 60 00iншi
- - 8466 94 00 00до верстатiв товарної позицiї 8462 або 8463

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.