Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8425Талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки та кабестани; домкрати:

- [8425 1]талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв або пiдiймачiв, якi використовуються для пiдiймання транспортних засобiв:
- - 8425 11 00 00з електричним двигуном
- - 8425 19 00 00iншi
- [8425 3]лебiдки; кабестани:
- - 8425 31 00 00з електричним двигуном
- - 8425 39 00 00iншi
- [8425 4]домкрати; пiдiймачi для пiдiймання транспортних засобiв:
- - 8425 41 00 00стацiонарнi гаражнi пiдiймачi
- - 8425 42 00 00iншi домкрати та пiдiймачi гiдравлiчнi
- - 8425 49 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.