Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8423Обладнання для зважування (крiм терезiв чутливiстю 0,05 г або вище), включаючи лiчильнi або контролювальнi машини, якi приводяться в дiю силою ваги вантажу; гирi для будь-яких ваг або терезiв:

- 8423 10ваги для зважування людей, включаючи ваги для зважування немовлят; побутовi ваги i терези:
- - 8423 10 10 00ваги i терези побутовi
- - 8423 10 90 00iншi
- 8423 20ваги для безперервного зважування виробiв на конвеєрах:
- - 8423 20 10 00якi використовують електроннi засоби для вимiрювання ваги
- - 8423 20 90 00iншi
- 8423 30ваги, вiдрегульованi на постiйну масу, та ваги, що скидають вантаж визначеної маси в ємкiсть або контейнери, включаючи ваги бункернi:
- - 8423 30 10 00якi використовують електроннi засоби для вимiрювання ваги
- - 8423 30 90 00iншi
- [8423 8]iнше обладнання для зважування:
- - 8423 81з максимальною масою зважування не бiльш як 30 кг:
- - - [8423 81 2]якi використовують електроннi засоби для вимiрювання ваги:
- - - - 8423 81 21 00пристрої для контролю маси i пристрої контрольнi автоматичнi, що спрацьовують в разi досягнення попередньо заданої маси
- - - - 8423 81 23 00обладнання для зважування та маркування запакованих товарiв
- - - - 8423 81 25 00торговельнi ваги
- - - - 8423 81 29 00iншi
- - - 8423 81 80 00iнше
- - 8423 82з максимальною масою зважування понад 30 кг, але не бiльш як 5 000 кг:
- - - 8423 82 20якi використовують електроннi засоби для вимiрювання ваги, за винятком машин для зважування двигунiв моторних транспортних засобiв:
- - - - 8423 82 20 10ваги для зважування тварин
- - - - 8423 82 20 90iнше
- - - [8423 82 8]iншi:
- - - - 8423 82 81 00пристрої для контролю маси i пристрої контрольнi автоматичнi, що спрацьовують в разi досягнення попередньо заданої маси
- - - - 8423 82 89iншi:
- - - - - 8423 82 89 10ваги для зважування тварин
- - - - - 8423 82 89 90iншi
- - 8423 89iншi:
- - - 8423 89 20 00якi використовують електроннi засоби для облiку ваги
- - - 8423 89 80 00iншi
- 8423 90гирi для будь-яких ваг або терезiв; частини обладнання для зважування:
- - 8423 90 10 00частини обладнання для зважування товарних категорiй 8423 30 10, 8423 81 21, 8423 81 23, 8423 81 25, 8423 81 29, 8423 82 20 або 8423 89 20
- - 8423 90 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.