Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8413Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:

- [8413 1]насоси з витратомiром або такi, в яких передбачено встановлення витратомiрiв:
- - 8413 11 00 00насоси для дозування пального або мастильних матерiалiв, якi використовуються на заправних станцiях або у гаражах
- - 8413 19 00 00iншi
- 8413 20 00 00насоси ручнi, крiм тих, що класифiкованi у пiдпозицiї 8413 11 або 8413 19
- 8413 30насоси паливнi, маслянi або для охолоджувальних рiдин для поршневих двигунiв внутрiшнього згоряння:
- - 8413 30 20 00iнжекцiйнi насоси
- - 8413 30 80 00iншi
- 8413 40 00 00бетононасоси
- 8413 50iншi насоси iз зворотно-поступальним рухом:
- - 8413 50 20 00гiдравлiчнi агрегати
- - 8413 50 40 00насоси дозувальнi
- - [8413 50 6]iншi:
- - - [8413 50 61]насоси поршневi:
- - - - 8413 50 61 00насоси силовi гiдравлiчнi
- - - - 8413 50 69 00iншi
- - - 8413 50 80 00iншi
- 8413 60iншi насоси ротацiйнi:
- - 8413 60 20 00гiдравлiчнi агрегати
- - [8413 60 3]iншi:
- - - [8413 60 31]насоси шестеренчастi:
- - - - 8413 60 31 00насоси силовi гiдравлiчнi
- - - - 8413 60 39 00iншi
- - - [8413 60 6]насоси шибернi:
- - - - 8413 60 61 00насоси силовi гiдравлiчнi
- - - - 8413 60 69 00iншi
- - - 8413 60 70 00насоси гвинтовi
- - - 8413 60 80 00iншi
- 8413 70iншi насоси вiдцентровi:
- - [8413 70 2]насоси зануренi:
- - - 8413 70 21 00одноступiнчастi
- - - 8413 70 29 00багатоступiнчастi
- - 8413 70 30 00насоси безсальниковi вiдцентровi для нагрiвальних систем та гарячого водопостачання
- - [8413 70 31]iншi насоси з дiаметром випускного патрубка:
- - - 8413 70 35 00не бiльш як 15 мм
- - - [8413 70 4]понад 15 мм:
- - - - 8413 70 45 00насоси канальнi вiдцентровi та з боковими каналами
- - - - [8413 70 5]насоси з радiальним потоком:
- - - - - [8413 70 51]одноступiнчастi:
- - - - - - [8413 70 51 0]з одним вхiдним робочим колесом:
- - - - - - - 8413 70 51 00моноблоковi
- - - - - - - 8413 70 59 00iншi
- - - - - - 8413 70 65 00з кiлькома вхiдними робочими колесами
- - - - - 8413 70 75 00багатоступiнчастi
- - - - [8413 70 8]iншi насоси вiдцентровi:
- - - - - 8413 70 81 00одноступiнчастi
- - - - - 8413 70 89 00багатоступiнчастi
- [8413 8]iншi насоси; пiдiймачi рiдини:
- - 8413 81 00 00насоси
- - 8413 82 00 00пiдiймачi рiдини
- [8413 9]частини:
- - 8413 91 00насосiв:
- - - 8413 91 00 10верстатiв-качалок вантажопiдйомнiстю 3,2 - 12,5 т
- - - 8413 91 00 90iншi
- - 8413 92 00 00пiдiймачiв рiдини

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.