Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8410Турбiни гiдравлiчнi, колеса водянi та регулятори для них:
-[84101]турбiни гiдравлiчнi та колеса водянi:

- - 8410 11 00 00потужнiстю не бiльш як 1 000 кВт
- - 8410 12 00 00потужнiстю понад 1 000 кВт, але не бiльш як 10 000 кВт
- - 8410 13 00 00потужнiстю понад 10 000 кВт

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.