Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XI (50-63)Текстильнi матерiали та текстильнi вироби
Група 59Текстильнi матерiали, просоченi, покритi або дубльованi; текстильнi вироби технiчного призначення
5911Текстильнi матерiали та вироби технiчного призначення, про якi йдеться у примiтцi 8 до цiєї групи:
-5911 90iншi:
--[5911909]iншi:

- - - 5911 90 91 00самоклеючi круглi прокладки, що використовуються для виробництва напiвпровiдникових пластин
- - - 5911 90 99iншi:
- - - - 5911 90 99 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 5911 90 99 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.