Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XI (50-63)Текстильнi матерiали та текстильнi вироби
Група 59Текстильнi матерiали, просоченi, покритi або дубльованi; текстильнi вироби технiчного призначення

5901Текстильнi матерiали, просмоленi або накрохмаленi, якi використовуються для виготовлення книжкових палiтурок або в аналогiчних цiлях; полотна для копiювання; заґрунтованi полотна для живопису; бортiвка та подiбнi жорсткi текстильнi матерiали, якi використовуються для виготовлення каркасiв головних уборiв:
5902Матерiали корднi для шин з нейлонових або iнших полiамiдних, полiефiрних або вiскозних високомiцних ниток:
5903Текстильнi матерiали, просоченi, з покриттям або дубльованi пластмасами, крiм матерiалiв товарної позицiї 5902:
5904Лiнолеум, розрiзаний або нерозрiзаний за формою; матерiали для покриття пiдлоги, на текстильнiй основi, розрiзанi або нерозрiзанi за формою:
5905 00Настiннi покриття з текстильних матерiалiв:
5906Текстильнi матерiали, прогумованi, крiм матерiалiв товарної позицiї 5902:
5907 00 00 00Текстильнi матерiали, просоченi або покритi iншим способом; розписанi полотна, якi є театральними декорацiями, заднiми фоновими полотнами художнiх студiй чи аналогiчнi
5908 00 00 00Гноти текстильнi, тканi, трикотажнi або плетенi для ламп, нагрiвальних пристроїв, запальничок, свiчок тощо; газорозжарювальнi сiтки i трикотажне трубчасте полотно для газових лiхтарiв, просоченi або непросоченi
5909 00Текстильнi шланги (рукави) та подiбнi текстильнi труби з пiдкладкою, з армуванням, з пристроями з iнших матерiалiв або без них:
5910 00 00 00Стрiчки конвеєрнi або паси привiднi, чи бельтинг з текстильного матерiалу, просоченi або непросоченi, з покриттям або без нього, дубльованi або недубльованi пластмасами або армованi металом чи iншими матерiалами
5911Текстильнi матерiали та вироби технiчного призначення, про якi йдеться у примiтцi 8 до цiєї групи:


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.