Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XI (50-63)Текстильнi матерiали та текстильнi вироби
Група 59Текстильнi матерiали, просоченi, покритi або дубльованi; текстильнi вироби технiчного призначення
5911Текстильнi матерiали та вироби технiчного призначення, про якi йдеться у примiтцi 8 до цiєї групи:
-[59113]текстильнi матерiали i повсть, безкiнечнi або оснащенi пристосуваннями для з'єднання, якi використовуються на машинах з виробництва паперу або аналогiчних машинах (наприклад, для виробництва целюлози або азбестоцементу):

- - 5911 31з поверхневою щiльнiстю менш як 650 г/м2:
- - - [5911 31 1]iз шовку, синтетичних або штучних волокон:
- - - - 5911 31 11 00тканi матерiали, повстянi або неповстянi, iз синтетичних волокон типiв, якi використовуються на машинах з виробництва паперу
- - - - 5911 31 19 00iншi
- - - 5911 31 90 00з iнших текстильних матерiалiв
- - 5911 32з поверхневою щiльнiстю 650 г/м2 або бiльше:
- - - [5911 32 1]iз шовку, iз синтетичних або штучних волокон:
- - - - 5911 32 11 00тканi матерiали, що мають поверхневий голкопробивний шар, типу матерiалiв, що використовуються в папероробних машинах (наприклад пресове сукно)
- - - - 5911 32 19 00iншi
- - - 5911 32 90 00з iнших текстильних матерiалiв

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.